VEILEDNING

Avhengig av om du går til psykolog, kognitiv terapeut eller gestaltterapeut vil den teoretiske plattformen variere noe.

Mange får dekket veiledning av sin arbeidsgiver, eller det kan søkes ulike instanser om dette.

Gestaltveiledning

Mentora tilbyr veiledning til privatpersoner og  bedrifter, både individuelt og i gruppe.

Fokus i gestaltveiledning er personlig utvikling og teamutvikling for å mestre en jobb der det stilles krav til sosial kompetanse og mellommenneskelig forståelse.

Gestaltveiledning er en prosessorientert veiledningsform som bygger på et helhetlig syn på mennesket. Vi forholder oss derfor til følelser, og kroppslige uttrykksmåter, i tillegg til det kognitive (det som handler om tanker). Veiledningen oppleves på bakgrunn av dette ofte som emosjonelt ivaretakende og svært meningsfylt.

Vi ser alltid på mennesker som del av et samspill med omgivelsene. Utfordringer som kunne bli oppfattet som et individuelt problem blir derfor satt inn i et utvidet relasjonelt perspektiv. Dette bidrar ofte til økt ansvarlighet, ny forståelse og et mer empatisk miljø i teamet.

Gestaltveiledning kan for eksempel brukes til:

  • Øke følelse av mestring
  • Bedre teamfølelse
  • Konflikthåndtering
  • Øke motivasjon
  • Bedre kommunikasjon

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.