TFT – TANKEFELTTERAPI

Tankefeltterapi er en moderne metode som kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Når punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking samtidig som uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. 

Det er vanlig at TFT helt eller delvis løser en lang rekke plager/tilstander/utfordringer som klientene måtte ha og at dette ofte skjer raskt. Forskning bekrefter dette i stadig økende grad. TFT brukes også i behandlingen av sykdommer, både psykisk og fysisk. TFT har ingen kjente uønskede virkninger og er helt uten bruk av medikamenter. Hos terapeuten får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, i resten av livet

Hos en dyktig TFT-terapeut kan en med avanserte spørreteknikker ofte finne den/de fundamentale årsakene til problemene. Noen terapeuter bruker også kinesiologi/muskeltesting for å hjelpe til å avdekke hva som bør behandles og også hvordan en kan gjøre dette mest mulig effektivt. I tillegg vil mange dyktige TFT-terapeuter også bruke elementer fra NLP, positiv tenkning, tankens kraft m.m. som supplement i behandlingen. En kan nå på kort tid hjelpe enda flere med enda flere utfordringer enn det en tidligere trodde var mulig.