«Slik vokser du – Bli deg selv» av Linda Nordskog

Boken er ingen vanlig selvutviklingsbok. Den er i tillegg til å hjelpe andre med å vokse som mennesker, en egenterapibok som vil sette i gang vekstprosesser og være en støtte til å se seg selv klarere og ta det ansvaret som er nødvendig for å styre sitt eget liv og leve et godt liv.

200,-

+ frakt 79,-

Bokens kapittler og oppbygging

Forfatteren skriver om grunnleggende menneskelige temaer, som blant annet hvor essensielt det er med god kommunikasjon og sunne relasjoner med andre.

Etter innledningen av boken, fortsetter kapittel 2 med kunnskap om kommunikasjon og hvordan du kan utvikle deg på dette feltet.

Etter dette er kapittel 3 viet gestaltterapi, som er en relasjonsterapi, der terapeut og klient jobber sammen om å øve opp awareness og vi har fokus på hele mennesket med tanker, følelser og kropp. Her er det mye interessant og hjelpsom kunnskap som er for nyttig og viktig til at bare fagfolk skal vite om det.

Videre handler kapittel 4 om å finne seg selv, og bli klar over hvem en er og hva en har behov i den fasen en lever i livet. Dette er viktig for å kunne akseptere og godta seg selv og livet, som igjen er viktig for vekst og lykke.

Kapittel 5 handler om viktigheten av å støtte seg selv gjennom tankene, og hvordan du får vekst gjennom tanker.

Kapittel 6 handler om hvordan du kan støtte deg selv gjennom følelser, og dermed få vekst gjennom følelser.

Kapittel 7 viser hvordan du kan få vekst gjennom kroppen, og ved å støtte seg selv kroppslig gjennom bevegelse, berøring og økt awareness.

Kapittel 8 oppsummerer ytterligere hvordan du vokser som menneske gjennom å være i kontakt med hele deg og ha makten i deg selv og over livet ditt. Det handler om hvordan du kan ta styringen selv, og videre viktigheten av å revidere egen barneoppdragelse slik at du kan leve på egne premisser.

Kapittel 9 handler om hvordan du kan stå på førsteplass i eget liv, og regissere ditt eget liv, samtidig som du er ekte og autentisk, levende og spontan, slik at du blir den beste utgaven av hver rolle i livet.

I kapittel 10 blir du konfrontert med hvordan det er mulig å smerte, sabotere og pine seg selv. Dette er et viktig kapittel i en bok som skal fremme vekstprosesser, da slik klarhet gir mer innsikt i egne mønster innenfor sabotasje og selvpining. Linda har utviklet selvmedlidenhetssløyfen som handler om hvordan selvomsorg på den ene siden er sunn og gir mulighet for bearbeiding av smerten, mens selvsabotering og isolering av selvmedlidenheten kan eskalere angst og depresjon eller gi andre psykosomatiske symptomer. Kunnskap om dette kan hjelpe leseren til å komme seg ut av destruktive mønster gjennom psykoedukasjon som dette er.

Kapittel 11 handler om perfeksjonisme, og forfatteren har utviklet perfeksjonssløyfen som tydeliggjør hvordan perfeksjon kan være en ressurs ved å leve det ut i kontakt med seg selv i en balansert dose. På den andre siden viser modellen hvordan perfeksjonisme gir et kontrollbehov som eskalerer og blir utmattende og slitsomt. Kritikk og krav fra seg selv, samtidig som ingenting blir bra nok, gir fare for symptomer som depresjon og angst m.m.

Kapittel 12 har tittelen «Tap kan gi vekst» og kan gi håp og motivasjon til å bearbeide og jobbe med uavsluttede situasjoner i livet, slik at det blir vekst og en kommer videre.

Til slutt oppsummerer kapittel 13 en rekke øvelse som du med fordel kan gjøre som egenterapi, mental trening eller oppmerksomhetstrening.

Om boken
Linda begynte å lese bøker om å vokse som menneske da hun var 12 år, og trengte verktøy for å takle tap og utfordringer. Denne boken er en oppsummering over hvordan du kan leve et godt liv med høyeste livskvalitet og livsutfoldelse. Forfatteren har alltid hatt en sterk interesse og talent for menneskekunnskap og forståelse, og sammen med sin utdanning og klientarbeid i over 11 år skriver hun fritt og ærlig om hvordan leseren kan støtte seg gjennom tanker, følelser og kropp, samt peker på hvordan det er mulig å smerte seg og redusere livsutfoldelsen.

Boken er ingen vanlig selvutviklingsbok. Den er i tillegg til å hjelpe andre med å vokse som mennesker, en egenterapibok som vil sette i gang vekstprosesser og være en støtte til å se seg selv klarere og ta det ansvaret som er nødvendig for å styre sitt eget liv og leve et godt liv. I tillegg til at boken har et helt kapittel med øvelser til egenterapi, er det øvelser og eksempler gjennom hele boken. Det helt unike med boken er at den kan samle kraften til å bedre deg som menneske, slik at du kan øke din livsutfoldelse, leve med høyere livskvalitet og være et menneske det er godt å være sammen med.