Dr. Hans Holger Ahlsdorff

Dr. Hans Holger Ahlsdorff tilbyr tre ulike kurs der han underviser i hypnose. Dr. Ahlsdorff er spesialist i allmennmedisin og jobber i Tyskland som lege, EFT terapeut, akupunktør og hypnoterapeut. Han er kjent i media, både i aviser, radio og tv, og er anerkjent hypnoterapeut i fagmiljøet.