fbpx

PSYKOTERAPI

Psykoterapi er en prosess hvor målet er å finne frem til seg selv og være den en egentlig er, autentisk og ekte i kontakt med de ulike følelsene som finnes. Videre er målet med psykoterapi at en kan være tilstede i kropp og sinn, følelser og emosjoner, tanker og forestillinger.

Smerte og lidelse er en del av å være menneske, for kriser og tap skjer i alle menneskeliv. Når terskelen for hva en orker blir for høy, er det på samme måte som at vi drar til legen med en betennelse ute av kontroll, viktig å søke og ta imot hjelp med det som handler om hvordan vi har det med følelser, tanker og kroppslige fornemmelser.

I livsrommet skal du utfolde deg sammen med alt som er i livet ditt. I terapirommet kan du og terapeuten teste, undersøke og trene som et livets laboratorium. I terapirommet kan du og din terapeut utforske, undersøke, eksperimentere og måle ulike fenomen under kontrollerte og trygge forhold.

Sammen med din terapeut kan du bygge en trygg relasjon, komfortable rammer og bli møtt på en god måte for deg, tas i mot og lyttet til. Sammen vil dere trolig finne en måte som gjør det mulig å få det godt igjen, til tross for den smerten som du nå kan romme fordi du har jobbet med det og fått støtte fra et annet menneske.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.