PSYKOTERAPI

Psykoterapi er paraplybetegnelsen for en rekke psykoterapeutiske retninger som for eksempel gestaltterapi, hypnoterapi, kunst og uttrykksterapi, EFT og TFT. 

Psykoterapi er ikke det samme som rådgivning eller veiledning. Psykoterapi er ekte samtale med full kontakt med seg selv og mellom de som samtaler. I samtalen er det utforsking med eksperimenter, prøving og feiling og undersøkelse der det er klienten som kjenner om noe stemmer og er sant for seg selv, eller om det er noe annet det handler om. Det er valg av tema, og vi setter ord på ting, tygger på det og spytter ut det som ikke er noe å ha med seg videre i livet. Det bearbeides og gjøres ferdig for en selv, og vanskelige ting som var i forgrunnen kan legge seg i bakgrunnen og klienten kan ha fred med seg selv og verden. I en ekte samtale lytter og snakker du, og det er lyttingen og de prosessene som skjer på innsiden som er viktige for endring, utvikling og vekst. I samtaleterapi som virker skal det jobbes med, og ikke bare snakkes om. Noen ganger kan psykoterapi hjelpe deg med å regulere følelser, bearbeide sår og belastninger, og det er mye relasjonsarbeid i psykoterapeutisk arbeid.

Det er Linda Nordskog som er den mest erfarne psykoterapeuten i Bergen Helhetsklinikk, med grunnutdanning som barnevernspedagog og 7 års studier på Norsk Gestaltinstitutt, og flere utdanninger i hypnoterapi / EFT.  Gestalt psykoterapi er en samtaleterapi som tar for seg hele mennesket med tanker, følelser og kropp. Videre din nå situasjon i forhold til hva du hadde ønsket og hva du savnet og har behov for, og de forholdene som er rundt deg i livet ditt. Gestalt psykoterapeuten støtter deg til full kontakt med deg selv, noe som gjør at du kan kjenne din egen kraft, og ved at terapeuten støtter deg til å klarlegge din situasjon vil du se klarere og det blir ofte enkelt å se hvilke valg og muligheter du har. 

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.