PERSONVERN

Vennligst les vår Personvernpolicy nøye da denne angir hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger. Ved å gi oss personopplysninger samtykker du samtidig til behandling og overføring av personopplysninger som angitt i denne Personvernpolicyen.

I henhold til EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er den behandlingsansvarlige Bergen Helhetsklinikk (Såbra AS), org nr. 995 146 118

1 – GENERELLE VILKÅR

Bergen Helhetsklinikk (fra nå av under “BHK”) respekterer personvernet til alle brukere av domenene www.bergenhelhetsklinikk.no (”Nettsiden”) samt alle kundene våre. Vi tar vårt ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger, svært alvorlig.

Personvernpolicyen gjelder for enhver bruk av Nettsiden og ved all kontakt du har med en BHK.

2 – UTGIVELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vil vanligvis etterspørres hos en forhandler eller ved registrering i tilknytning til en bestemt tjeneste eller konkurranse på nettet. Vi vil også kunne be om dine personopplysninger i de tilfeller hvor du etterspør informasjon fra oss, gir oss kommentarer, eller dersom du rapporterer et problem i tilknytning til Nettsiden. Det vil ikke bli innhentet personopplysninger uten ditt samtykke.

Vi vil kunne samle inn og behandle følgende informasjon om deg:

  • Ditt navn;
  • Telefonnummer (herunder mobilnummer);
  • E-post og postadresse;
  • Informasjon du gir ved utfylling av skjemaer på Nettsiden;
  • Detaljer om din bruk av Nettsiden

Personopplysninger vil bli lagret elektronisk eller på papir.

3 – VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger vil kun bli benyttet for å behandle din bestilling, deltakelse i en BHK konkurranse, gi deg informasjon om produkter og tjenester som du har bedt oss om eller som vi mener er av interesse for deg (hvor du har samtykket til at vi kontakter deg for slike formål), eller på annen måte som angitt i denne Personvernpolicyen og/eller ved innhenting av opplysningene.

Dersom du ønsker å sende e-post til BHK via Nettsidens skjema oppgir du personopplysninger, herunder e-postadresse, navn og kontaktinformasjon. Vi vil kun benytte informasjonen til å gi deg en tilbakemelding, gjennomgå tilbakemeldinger, eller til å forbedre Nettsiden. Slik behandling kan omfatte formålet angitt i klausul 5 (i denne Personvernpolicyen).

Dersom du bare navigerer på Nettsiden vil vi ikke samle inn personopplysninger som identifiserer deg, men vi vil samle inn informasjon ved bruk av cookies og/eller trafikkdata som benytter IP-adresser eller andre numeriske identifikatorer som analyserer navigeringen og bruk av Nettsiden.

Innsamlede personopplysninger vil bli oppbevart av BHK så lenge slik oppbevaring er nødvendig for å kunne levere produkter og tjenester (herunder ettersalg) til deg, eventuelt til du ber om at vi sletter opplysningene.

4 – COOKIES OG TRAFIKKDATA

For å kunne måle virkningene av vår Internettmarkedsføring bruker vi piksler, for å finne ut hvilke av våre online annonser som leder folk til vår nettside. Dette systemet plasserer en cookie på nettleseren din når du går inn på vår nettside via en online-annonse, og gir oss mulighet til å se hvilke annonser som trekker flest folk til Nettsiden, samt hvilke sider som blir besøkt. Informasjonen som innhentes på våre vegne er anonym, inneholder ikke navn eller kontaktdetaljer og identifiserer ikke deg som person. De fleste nettlesere godtar cookies automatisk, men du kan endre innstillingene på netteleseren slik at de avvises. Du kan benytte deg av vår Nettside også uten bruk av cookies. Dersom du ønsker å vite hvordan du hindrer at teknologien som nevnt over benyttes på din nettleser, vennligst gå til www.doubleclick.com/privacy. Les mer om vår cookie policy.

5 – UTLEVERING TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke, uten ditt forutgående samtykke, utlevere dine personopplysninger til noen utenfor BHK, med unntak av følgende:

  • representanter eller underleverandører som behandler opplysninger på våre vegne.
  • hvor loven pålegger utlevering (for eksempel til statlige organer, kompetent domstol eller håndhevningsmyndighet med rettslig hjemmel for innsyn).

6 – RETTIGHETER

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18,1 ledd. De som er registrert i en av BHKs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger BHK ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Du har anledning til å endre eller fjerne dine personopplysninger enten ved logge deg inn på Din Konto (dersom du er registrert online-kunde) eller ved å melde fra til hei@www.bergenhelhetsklinikk.no. Du har en lovfestet rett til å spørre oss om vi oppbevarer personopplysninger om deg, og hvis så, en rett til å be om en kopi av disse. Dersom du ønsker å utøve din rett som registrert til å få tilgang til personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss og oppgi nødvendig informasjon slik at vi kan identifisere deg og opplysningene du ønsker. Vi vil utlevere den etterspurte informasjon innen 30 dager.

7 – MARKEDSFØRINGSMATERIALE

Vi kan benytte dine personopplysninger til å kontakte deg i forbindelse med produkter relatert til vår bransje, samt tjenester som tilbys av BHK. For å sikre av du fortsatt mottar førsteklasses tjenester, vil BHK sende deg informasjon som ikke er markedsføring, som f.eks spørsmål rundt dine ordrer.

Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmateriale fra BHK på e-post, ved å fjerne ditt samtykke. Dette kan gjøres ved å sende en epost til oss på hei@www.bergenhelhetsklinikk.no. Har du akseptert å motta e-post med markedsføringsmateriale, vil du alltid gis en mulighet til å reservere deg mot slik kommunikasjon i fremtiden.

8 – AVKALL

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger, enten de er lagret elektronisk eller på papir. Vi benytter ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert adgang og bruk. Til tross for at moderne sikkerhetsrutiner er effektive, vil ingen fysiske eller elektroniske sikkerhetssystemer være absolutt sikre. Vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet i tilknytning til vår database, ei heller kan vi garantere at informasjonen du sender oss ikke vil bli fanget opp ved overføringen til oss via internett. Enhver overføring skjer på din egen risiko. Dersom dine personopplysninger skulle bli fanget opp, eller det forekommer en uautorisert inntrengning eller bruk av vår database, vil ikke BHK være ansvarlig for et eventuelt misbruk av dine personopplysninger, med mindre annet går frem av gjeldende lovgivning.

Vi kan ikke kontrollere innholdet på tredjemanns nettsider eller materiale som er linket til Nettsiden. Vi er ikke ansvarlig for slike, ei heller de rutiner for behandling av personopplysninger de benytter. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av din bruk av slike nettsider eller materiale.

9 – OPPDATERING AV VÅR PERSONVERNPOLICY

Vi kan fra tid til annen og etter eget forgodtbefinnende endre denne Personvernpolicyen. Vi vil i slike tilfeller informere tydelig om dette på vår Nettside. Ved å benytte Nettsiden etter at vi har informert om slike endringer, vedtar og godtar du den endrede Personvernpolicyen.

Kontakt oss

Vennligst send en e-post med spørsmål, bekymringer eller kommentarer du måtte ha i forbindelse med denne Personvernpolicyen og vår behandling av personopplysninger til:

Bergen Helhetsklinikk AS

E-Post: hei@www.bergenhelhetsklinikk.no

T: 55705060