PARTERAPI

Starten av et parforhold er ofte helt ekstatisk og bare flott, og for noen er det samtidig mye uro og spørsmål.  For noen er den første fasen med forelskelse utelukkende god, mens den for andre kan by på utfordringer.

Når to ulike individer skal finne en felles måte å leve sammen på i et moderne liv, vil det bli noen tilpasninger og selvsagt vil det bli krevende og en må som oftest gjennomgå noen vanskelige faser.

Paret rommer to ulike kulturer, to ulike erfaringsgrunnlag, to ulike historier og alt dette skal forenes på en måte som kan aksepteres for begge, uten at den ene mister seg selv. Det blir som at to systemer møtes og skal takle en fusjon, som et forhold er.

Hver av partene har sin bagasje, sine verdier og sin måte å oppfatte og handle på. Disse er oftest ikke sammenfallende. Så hvordan løse de ulike temaene som kommer opp? Her er det mange veier, ikke alle er like hensiktsmessige.

Så har vi det skjæringspunktet mellom jeg og vi; hvor mye tid og krefter skal jeg gi forholdet og hvor mye tid kan jeg bruke til kun meg?

Til tross for utfordringene som et parforhold gir, viser forskning at folk i parforhold har bedre helse og de lever lenger. Og de fleste ønsker å være i et parforhold. Om et parforhold tar slutt, har de fleste ett håp om et nytt og bedre forhold.  De fleste ønsker seg nærhet, samhørighet og kjærlighet og tenker at parforholdet skal gi dette. Så her blir vi, enten i det gamle forholdet, noen ganger i nye – vi velger stort sett å være par.

Mange vet ikke at nærhet også kan bringe opp gamle, uforløste sår og situasjoner. Utfordringen er å løse opp i disse uten at parforholdet lider, uten at vi retter anklager mot vår partner, men selv tar ansvar for våre egne sår. Slik kan parforholdet gi mulighet for vekst.

En investering i parterapi er et godt valg for å få det beste ut av forholdet deres.
Gestaltterapeuten vil være opptatt av hvordan dere som par forholder dere til hverandre, samhandler og støtte dere i å kommunisere slik at dere når fram til hverandre. Hvordan lytter dere til hverandre, og hvordan tolker dere hva som blir sagt eller gjort. Dere er unike som par, og dere fortjener den aller beste kvaliteten på forholdet.

I parterapi anbefaler vi at dere har to terapeuter, og det er flere grunner til det.  Det vil ofte kjennes tryggere for begge parter at det er to terapeuter, og hver terapeut har en støttefunksjon for den ene. Vi har også et svært godt opplegg som er basert på at det er et par og to terapeuter, der blant annet terapeutene snakker sammen om det de har observert, og mens de snakker sammen og de kan lettere demonstrere  ulike fenomen for paret når de er to.  Dette koster noe mer, men ofte er det nok med 2-4 timer.  Det er en del som fortsetter til hver sin terapeut i individualterapi etter dette, for å jobbe med ting på egen hånd. Det kan være sjalusi, selvtillit og selvstøtte, gamle sorger eller grensesetting og ansvar for seg selv uten å skylde på den andre.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.