fbpx

GRUPPETERAPI

De aller fleste er litt spente før det første møtet med gruppen, også terapeuten. Det er alltid spennende å se hvilke personer som gruppen består av. Vår erfaring tilsier at det kun er tiden før møtet og til folk har presentert seg og fått pustet ut, så er det komfortabelt og veldig fint å være sammen. Hvordan er det å delta i en slik gruppe? Hva skjer? Det er det mange som lurer på før de selv har deltatt. Først vil vi si at vi opplever at klienter som først har gått en stund i individualterapi, får en enorm vekst når de kommer i en gruppe. Det sier noe om mulighetene og veksten som skjer når mennesker som jobber med seg selv kommer sammen.

Gruppene blir fargelagt av deltakerne, så ingen grupper er like. Terapeuten er trent i å «lese» gruppen som helhet, og vil fange opp tema, situasjoner og foreslå øvelser på bakgrunn av det han / hun observerer.

I gruppen vil vi være opptatt av det relasjonelle, og vi retter fokus på vårt indre og på hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet av andre mennesker. Vi har fokus på tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Hva skjer med deg sammen med gruppen akkurat nå, og er det noe du kjenner igjen? Dette kan være et spørsmål til refleksjon.

Det som skapes i en gruppe vil ofte bli opplevd som unikt, berikende og verdifullt. Det er ikke dagligdags at mennesker kan få så dype møter med seg selv og andre, uten at det blir organisert.

Noen av aktivitetene kan være ledete fantasireiser, pusteøvelser og utforsking av situasjoner. Det kan handle om grenser, behov, hva en må og hva en vil eller andre tema som organiserer seg i gruppen. Vi jobber med det som oppstår, og dette gjør det både fruktbart, nyttig og spennende.

Vi kan bli klar over såkalte blindsoner, sider av oss selv vi ikke var klar over eller vi kan anerkjenne sider vi var klar over og som det er bra for oss å få mer frem fordi de gjør oss mer lykkelige eller de gir oss mer energi, mening eller glede.

Gruppetilbud

Det er max 8 deltagere i hver gruppe, og det er 4 samlinger a 2,5 time. Prisen er kr. 3500,- Vi har imidlertid et kampanjetilbud til kun kr. 2900,- nå. Tidspunkt: Formiddagsgruppe: Kl. 10.30-13.00. Ettermiddagsgruppe: Kl. 17.00 – 19.30.

11 a) Åpen – «ongoing» gruppe.

Dette er en gruppe der du kan jobbe med deg selv og med ditt liv sammen med andre. Utgangspunktet er her og nå, og gruppen jobber med det som organiserer seg i feltet.

11 b) Relasjoner: Hvem blir jeg sammen med deg?

Har du utfordringer i relasjoner?

11c) Stressmestring.

En gruppe for deg som strever med stress, sårbarhet, forventninger, krav og kjenner på mye ansvar for andre og annet.

11d) Foreldregruppe.

Sammen jobber vi med de ulike utfordringene og gledene som kan komme gjennom å være forelder. Det handler om relasjoner, kommunikasjon, grensesetting og hvordan din partner og du samarbeider.

11e) Mat og kropp.

Dette er en gruppe for deg som har et komplisert forhold til mat og kropp. Kanskje strever du med spiseforstyrrelser , matavhengighet, syk sunnhet eller er på slankekur «hele tiden».  Eller kanskje du bruker maten for å distrahere deg fra det du egentlig har behov for, oppgaver eller problemer? Eller du bruker mat som selvskading, gjennom å spise utelukkende dårlig mat og i en uforsvarlig mengde. Det kan hende du kjenner deg igjen i noe av dette, og har bestemt deg for å slutte med de vonde mønstrene eller en gang for alle å komme i balanse med en sunn vekt og et bra kosthold. Denne gruppen er et alternativ for deg som har blitt henvist av vår avdeling Colon.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.