GRUPPETERAPI

Gestalt gruppeterapi, vekst og selvutvikling. Linda Nordskog tilbyr gestaltgrupper på dagtid fra kl. 9-12 og 12.30-15.30 på hverdager.  Faste grupper på 8 møtes jevnlig for å jobbe med seg selv sammen med andre. Gruppene er enten hver uke, eller annenhver uke.  Dette er et rimelig alternativ til terapi, samtidig som det er effektivt og jobbe med seg selv i slike grupper som også har en del psykoedukasjon. Gruppeterapi med gestaltterapi gir erfaringsmessig en sterk personlig vekst, mange eureka øyeblikk og en sterkt voksende kompetanse både kommunikativt, relasjonelt og deltakerne blir mer fleksible, balanserte, klare og tydelige. 

Slik blir de mer i kontakt med seg selv og hvem de er, og hva de ønsker, og i det terapeutiske grupperommet kan de øve seg på å gjøre det de ønsker å leve ut i det virkelige livsrommet. Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa, og har spredning over hele verden. Gestaltterapi har en særlig solid forankring i veiledning i offentlig og privat sektor, næringsliv, bedriftsledelse, endringsarbeid som flytting,omorganisering og sammenslåing – og alle former for opplæring. 

Linda Nordskog har også digitale utviklingsprogrammer på www.mentora.no, som gjør det enklere å repetere, lære og jobbe med seg selv og livet. 

I tillegg er det tilgang til helt spesielle rense – og oppbyggingsprodukter som bidrar svært positivt til dine prosesser.  

Linda Nordskog
Psykoterapeut, mental trener og mentor. Klinikk praksis i mer enn 20 år med klienter i individualterapi, parterapi og gruppeterapi.