fbpx

GESTALT TERAPI

Gestaltterapi kan hjelpe deg videre i livet ditt!  Gestaltterapi er et tilbud for alle, ikke bare for de med langvarige psykiske lidelser eller de med fastlåste situasjoner.

Gestaltterapi er en samtaleterapi der vi har mål som klarhet, oppmerksomhet og flere handlingsalternativ, muligheter og innsikt.  Vi kan også bruke ulike øvelser for å forsterke en prosess i tillegg til selve samtalen.

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologien.             I gestaltterapi er endringsstrategien den paradoksale teorien om endring. Gestaltterapi har et pragmatisk, filosofisk og forskningsbasert vitenskapsgrunnlag.

I gestaltterapi er vi opptatt av hele mennesket med kropp, tanker, følelser og intuisjon. Gestaltterapeuter er eksperter på relasjoner, og selve møtet mellom mennesker.  Gestalt fokuserer på deg selv i møte med deg selv og i møte med andre.

Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå med den erkjennelse at fortiden er forbi og fremtiden enda ikke her. Det er dette øyeblikket du kan gjøre noe med, ved å bli mer bevisst på nuet med følelser, tanker, intuisjon og kroppsfornemmelser. Når du utvider din bevissthet om deg selv får du flere kreative måter å forholde deg til livet ditt på.

Nå og hvordan i gestaltterapi

Fritz Perls – grunnleggeren av gestaltterapien.

I gestaltterapi er vi mer opptatt av hvordan du har det nå, enn å prøve å forstå hvorfor du har det slik, basert på det som en gang var. Ikke slik å forstå at din fortid ikke er viktig. Dine erfaringer preger deg som menneske. Det vi imidlertid har tro på i gestaltterapi, er å finne ut hvordan fortiden preger deg i dag, og bringe dette inn i terapien, i møtet mellom deg og meg.

Mønster

Videre får du tilgang til de atferdsmønstre som hindrer deg i din livsutfoldelse. Terapien er ideell i forhold til å jobbe med kommunikasjon, relasjoner, endringsarbeid, valg, konflikthåndtering og samarbeid.

Gjennom å erkjenne og akseptere deg selv som du er, starter endringsprosessen.

Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not. One must first fully experience what one is before recognizing the alternatives of what may be.

– Arnold Beisser

Livet går i bølger, opp og ned, og det kan være en svært god støtte å ha en profesjonell samtalepartner som er utenforstående, ærlig og jobber for deg og ditt liv. Av og til er det som vi er i en blindvei eller en labyrint, og kommer oss ikke videre uten hjelp utenfra.

Vi kan ha problemer i familien eller på jobben, vi kan ha mistet noen etter samlivsbrudd eller bortgang, vi kan ha problemer i relasjoner og vi kan oppleve depresjon eller angst. Årsakene til å søke terapi er mange. Du kan ha din, andre kan ha sin. Vår erfaring er at gestaltterapi kan hjelpe deg til å kaste nytt lys over fastlåste situasjoner, slik at du kan komme tilbake på veien til et bedre liv.

Venner og familie kan støtte mye, men ofte er de involvert og de er jo uansett så glad i deg at de kanskje ikke ser hva du virkelig trenger. En trent terapeut vil lettere se nettopp dine behov og lytte til det du mener bakenfor ordene og hva du tenker du må og bør gjøre.  Ofte er det andre muligheter, valg og potensial som blir borte i fortvilelsen.  Det er dessuten fruktbart å gå i terapi når det ikke er problemer, men nye utfordringer innen karriere, idrett eller andre målsetninger du jobber mot.

En gestaltterapeut møter klienten i en relasjonell kontekst, og er terapeut og klient, og likevel er de på samme nivå: jeg-du. Dessuten er klienten ofte ressurssterk, frisk og innenfor begrepet «normalnevrotiker», og har vanligvis ingen alvorlig diagnose. Det er klienten som er eksperten på seg selv, og så har terapeuten verktøy og kunnskap som kan gi støtte og større innsikt. Derfor er så mange fornøyde med gestaltterapi, og anbefaler det videre til dem de er glad i.

Hva som gjør gestaltterapi annerledes

Det er umulig å beskrive gestaltterapiens egenart med få ord. Her er likevel noe av det som skiller gestaltterapien fra de fleste andre psykoterapeutiske retninger

Sammenlignet med for eksempel den klassiske psykoanalytiske retningen, er vi som gestaltterapeuter ikke så opptatt av å finne ut hvorfor et menneske har det som det har det. I stedet tar vi i langt større grad utgangspunkt i hvordan en klient opplever tilværelsen i nåtid, og vil ha dette som utgangspunkt i det terapeutiske arbeidet. I terapi fokuserer vi altså mer på nå og hvordan, og i mindre grad på den gang og hvorfor.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.