Dr. Marius Høye Steen

Marius Høye Steen er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og er fra før også sykepleier utdannet ved Høgskulen på Vestlandet. Han har spissfokusert sin praksis på rehabilitering av refraksjonsfeil uten bruk av briller, linser eller operative inngrep. Han baserer programmet på Bates Metode, men med et oppdatert fokus så metoden passer inn i vår tid med belastningene øynene våre utsettes for i det moderne samfunn.

Rehabiliteringsprogrammet er for alle som ønsker å befri seg fra avhengigheten av briller og linser. Dr. Steen vil gi en grundig og fullstendig opplæring i metodene som benyttes, og skreddersy opplegget til den enkelte pasient basert på deres spesifikke synsproblemer.
Han vil også forklare hvordan eksponeringen øynene våre utsettes for i det daglige kan være med å gjøre et syn dårlig over tid. I lys av denne forklaringen vil han gå igjennom faktorer i pasientens liv som kan forandres for å tilrettelegge forholdene for en rehabilitering av synet.
Steen tilbyr blodprøver av essensielle fettsyrer som er nødvendige for en optimal synsfunksjon.
I samarbeid med Ronny Hansen og Ole Holmås i klinikken kan også relevant hypnose og TFT-behandling være et ledd i synsrehabiliteringsprogrammet.

Rehabiliteringen av syn er i aller høyeste grad en prosess som utføres av kunden selv, men kunden vil få de nødvendige verktøyene for å klare dette. En må regne å sette av ca 20 minutter daglig med øyetrening den første tiden. Rehabiliteringen som helhet er ikke en kort prosess, og kan ta måneder eller år, alt etter hvordan årsakene til den reduserte visus er hos den enkelte pasient.

“In all the perfect harmony of its parts, of the parts which constitute the material or tangible of our being, of all its organs and senses, the eye is the most wonderful.” – Nikola Tesla