BIOPATISK KONSULTASJON

Biopati er et naturmedisinsk analyse og behandlingssystem, hvor vi legger vekt på å finne årsaken til sykdom. Derfor baserer biopati seg på en teori om hvorfor sykdom oppstår og hva vi kan gjøre for å gjenopprette balanse. Sykdom kommer ikke tilfeldig, men utvikles via arvelige disposisjoner, miljø og påførte belastninger over tid. Biopaten jobber med å regulere immunsystemet ved å forbedre kroppens indre miljø, styrke kroppens indre organer og styrke kroppens evne til å reparere, regenerere og regulere seg selv. Riktig mat, gode matvaner, urtemedisin og isopatiske midler er viktige deler av kuren.

En biopatisk konsultasjon tar ca 1.5 – 2timer og består av:

  1. Grundig anamnese; Jeg spør om din helsetilstand nå og tidligere, kosthold, livsstil, medisiner du tar og andre viktige helsefaktorer.
  2. Blodprøver og analyser: Jeg analyserer belastninger som påvirker din helse negativt, og gir veiledning i forhold til dette. Blodprøvene tas med et lite stikk i fingeren.
   • Polysantest: viser hvilke mikroorganismer kroppen har dannet antistoffer mot. Dette kan indikere bakenforliggende årsaker til kroniske sykdommer. Polysaner kan også settes opp som midler i en kur.
   • Koagulert blodtest: er en enkel blodprøve som viser hvor mye kroppen danner frie radikaler og hvordan dette påvirker helsen vår.
   • Tungeanalyse: er basert på kinesisk medisin og kan indikere hvilke organer som er i underfunksjon eller overfunksjon. Vi ser på tungens farge, form, belegg, flekker og revner.
   • Irisanalyse: er et kart over din generelle helsetilstand og viser dine medfødte styrker og svakheter, samt egenskaper, både fysisk og psykisk.
   • Soneterapi føtter/ører: viser hvilke organer og områder i kroppen som er ute av balanse, og hvor i kroppen det er stagnasjon, problemer eller ubalanse. Det er spesielt organer jeg sjekker i en biopatisk konsultasjon. Om du ønsker gir jeg deg også øreakupunktur.
  3. Behandlingsplan: Jeg setter opp en individuell behandlingsplan til deg som inneholder ulike elementer av innvortes naturmedisin: ernæring, vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd, urtemedisin og tysk immunterapi/symbioseterapi. Disse skal til sammen søke å gjenopprette god helse gjennom å behandle årsakene til helseplagene dine.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.