BEDRIFTER

Vi tilbyr ulike kurs til bedrifter, organisasjoner og grupper, og har boken «Slik vokser du – Bli deg selv» som rammeverk og utgangspunkt. Se gjerne på innholdet i hvert kapittel om det er noe som passer. Det er en beskrivelse om boken her på denne hjemmesiden. Vi kan også skreddersy opplegg etter ønsket struktur og ramme.  Da har vi en kartleggingssamtale for å finne ut av hvilket behov bedriften eller gruppen har, og kommer med uforpliktende forslag før vi blir enige om oppdraget.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby og hva vi kan få til.

Vi skreddersyr opplegg for arbeidsplasser, og kan tilby gunstige avtaler.

Vi er topptrente på relasjoner og spesialiserte på endringsarbeid.
Vi har kurs innen flere kategorier, særlig innenfor relasjon, kommunikasjon og kundebehandling. Ellers er stressmestring og forebygging av sykefravær noe vi bistår mye med.

Vi tilbyr veiledning og oppfølging individuelt og i grupper. Vi tar på oss oppdrag der vi gir tilbud om et skreddersydd opplegg, og vi tilbyr ferdige standardopplegg: Kommunikasjonskurs over 3 timer eller 5 x 3 timer. Tema: Relasjoner og konflikthåndtering: 3 timer eller 5 x 3 timer.  Tema: Holdninger, motstand og endringsvilje: 3 timer eller 5 x 3 timer.   Tema: Salg og mental styrke: 3 timer eller 5 x 3 timer.  Vi stiller med en eller to veiledere etter avtale og faktorer som antall og situasjon.

Nettverksgruppe

Vi lanserer nå et nytt tilbud i Bergen. Nettverksgruppe for deg som jobber selvstendig som hjelper i en eller annen form, enten du er terapeut, coach, veileder eller jobber innen helse og alternativ medisin. Tanken er at vi kan støtte hverandre, dele ressurser og kunnskap, utvikle oss sammen innen markedsføring og jobbe med vårt omdømme og eventuelt samarbeid med det offentlige helsevesenet. Dette er en abonnementsordning, og du vil få mange fordeler. Vi tenker vinn – vinn, og målet er at flere benytter seg av oss og at vi alle får en større vekst.

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.

1
Lederstøtte

Lederstøtte

Som leder kan en få behov for en konfidensiell samtalepartner for å sortere sakens fakta og hvilke følelser som er involvert før handlingsalternativer velges. Det kan handle om interne forhold i en ledergruppe, om strategiske beslutninger eller om håndtering av større eller mindre endringer. Samtaler om konflikthåndtering, stressmestring og prestasjonsforbedringer egner seg også godt for ledere som ønsker å bli bedre til å gjenkjenne og håndtere stress/press hos sine medarbeidere.

Lederstøtten kan også ha fokus på relasjonelle og strategiske ferdigheter som leder og kollega. Her blir du sett og møtt både på motivasjon og på motstand i din spesifikke situasjon og prosess. Samtalen er din arena for vekst og utvikling både som leder og som menneske. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi jobber sammen for å skape ønskede resultater.

2
Individuelle samtaler

Individuelle Samtaler

Individuelle samtaler anbefales når enkeltpersoner står ovenfor dilemmaer, utfordringer eller opplevde kriser. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan hjelpe en i å sortere tankene, øke forståelsen for hva som skjer og bidra til å utvide ens handlingsrepertoar.

Sammen med terapeuten rettes fokus på det som oppleves som vanskelig, og med nye verktøy kan en erfare mestring og nye valg kan vurderes. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi skal jobbe sammen for å skape resultater. Individuelle samtaler kan virke forebyggende mot stress og økt sykefravær.

3
Pakketilbud

Pakketilbud

Vi inngår faste avtaler med bedrifter hvor vi tilbyr samtaler og veiledning for ansatte. Tilbudet om samtaler gir den ansatte muligheten for hjelp og veiledning til å håndtere situasjoner og utfordringer profesjonelt. Har bedriften en samarbeidsavtale, kan den ansatte ta direkte kontakt med oss og vi garanterer en første konsultasjon innen en uke. Sammen med den ansatte vil vi vurdere behovet for å følge opp med ytterligere samtaler. Fleksibelt, enkelt og målrettet.

For bedriften vil en samarbeidsavtale sikre en god kontinuitet i arbeidet med å skape gode arbeidsvilkår.

Mentora tilbyr pakketilbud innenfor coaching der en gruppe i bedriften både jobber med seg selv individuelt og i gruppe.

4
Stressmestring

Stressmestring

Arbeidslivet har endret seg til å bli mer resultatorientert og målrettet, der sammenligninger og vurderinger er en vesentlig del av arbeidsdagen. Dette kan i seg selv skape negativt stress, og føre til både maktesløshet, nedsatt arbeidsglede, utbrenthet og dårlig ledelsesevne.

Noen personer har et stressproblem, og trenger å jobbe med dette da det er helsefarlig og det skaper en hektisk og stresset atmosfære i jobbmiljøet.

Andre ganger er problemet på organisasjonsnivå, der det er en krevende og autoritær lederstil som fører til kaos og sabotasje i viktige strukturer i organisasjonen. Dersom det er manglende organisering, planlegging og utydelighet, vil dette påføre organisasjonen som gruppe negativt stress. som f.eks. dårlig tilretteleggelse av arbeidsoppgaver, organisering eller mangel på ledelse.

Dersom arbeidsmiljøet er dysfunksjonelt, vil arbeidsrelatert stress oppstå. Dersom det er en usunn kultur på arbeidsplassen der baksnakking og mobbing er en del av hverdagen, vil dette være ødeleggende og svært stressende. De som opplever stress i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Mentora sitt team jobber gjennom våre noe annerledes briller der vi utforsker hva som virker og ikke virker. Vi kan komme med våre observasjoner, perspektiver og hjelpe bedriften til å utvikle ressurser og potensial på en måte som gjør at de ansatte vokser og lærer noe om seg selv og hverandre, og til slutt blir en mer velfungerende gruppe.

5
Veiledning for faggrupper

Veiledning for faggrupper

Vi tilbyr veiledning til ulike faggrupper innenfor helsevesen og pedagogiske arenaer. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller send oss en forespørsel på mail der du skisserer ønsker og behov.

6
Sykefravær

Sykefravær

Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte.
Vi møter arbeidstakere som er sykemeldt, og kan mye om de prosessene som kan skje i bedrifter på godt og vondt. Når det gjelder forebygging av sykefravær, der arbeidstakere har behov for profesjonell støtte, kan bedriften søke NAV om støtte til dette.

Det er åpenbart utfordrende på mange måter for både ansatte og bedriften når noen blir sykemeldt. Utfordringene er av økonomisk art i form av økte lønnsutgifter/produksjonstap, og/eller økt arbeidsmengde for øvrige ansatte med fare for større påkjenninger og belastninger hos disse. Utfordringene øker dess lengre den ansatte er sykemeldt, og situasjonen hos den ansatte vil ofte endre seg etter som tiden går.

Det kan være mange grunner til sykefravær. Noen ganger er det for eksempel en kombinasjon av at den sykemeldte ikke klarer å sette grenser og rekreere seg, med at arbeidsgiver har et høyt press og mange krav. I slike tilfeller kan vi hjelpe med en balanse. Andre ganger er det årsaker i privatlivet, eller det er vanskeligheter med å finne ut av helseutfordringer. For arbeidsgiver er det uansett et tap at den ansatte blir borte fra jobb.
Vi har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike årsaker er sykemeldte eller som står i fare for å bli det, og vi bistår både ledere og ansatte.
Vi kan også samarbeide med NAV om å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid.