Et spennende sprang i utviklingen av helse og livskvalitet

Rettning i livet

Mennesker kan leve et godt, rikt og sunt liv, med god livskvalitet, dersom de manøvrerer rett i jungelen av kunnskap og helsehjelp. Det er ikke mer håpløst enn at det krever litt veiledning og eventuelt litt litteratur og søk på internett der du leser deg opp på alternativer til de offentlige veilederne.

Videre kan de virkelig bli mestere i eget liv og skape sine dager, timer og øyeblikk om de hopper i det og flyr utover begrensninger og gamle forutinntatte sannheter.

Vi anbefaler psykoterapi som har fokus på ressurser, potensial og endring – og fremhever gestaltterapi som med sin paradoksale endringsteori skiller seg fra andre terapier. Og let frem en gestaltterapeut du har kjemi med og tro på, da vi er helt forskjellige som mennesker flest med ulik bakgrunn.

Vi anbefaler Eva Fjeldstad sine to bøker i hver sin farge; rød og grønn: «Takk for maten?» og «Takk for maten!» Her får du hva du trenger av forskningsbasert kunnskap om mat som gjør deg syk og frisk.

Online kurset «Mester i eget liv» av Linda Nordskog i avd. Mentora i Bergen Helhetsklinikk er et verktøy du kan benytte til dette. Du kan også kjøpe boken «Slik vokser du -Bli deg selv» i papirutgave eller som e-bok. Det er også en lydfil som heter «Mester i eget liv» som du kan kjøpe.

Vi har også rensende og oppbyggende spesial produkter for fordøyelse, tarmhelse og kropp som helhet, hvor vi har plukket ut de produktene vi finner aller mest virkningsfulle og effektfulle. De er naturlige og støttende.

Alt vi her anbefaler kan kjøpes via Bergen Helhetsklinikk.

Helse, kunnskap og kosthold er brennbare og provoserende tema

Folk er redde for å ha blitt lurt i alle år, og bidratt til å føre andre bak lyset. Videre er det enorme økonomiske interesser som henger tett i hop. Her er de fleste ledd innblandet og det er svært uheldig.

I disse viktige områdene er det mange med sterke meninger, stor frykt, mange er provosert og redde for om de har villedet andre og tatt feil så lenge. Mennesker vil helst bedras, og holde på med det de alltid har gjort heter det.

Jeg tror imidlertid mennesker er mer intelligente enn det, og gjerne lar seg utvikle og stimulere med nye tanker når det gjelder så viktige saker som helse og livet til deg og meg.

Tenk om det er slik at det ikke er det du lærer utenfra som er viktig, men det som du lærer innenfra? Vi kjenner visstnok verdensrommet bedre enn vi kjenner mysteriene innover i oss selv.

Bruk visdom og stol på deg selv og de fenomener som er

Det er ikke slik at vi blir friskere av å høre på myndighetenes råd. Det viser alle statistikker. I Norge er vi på toppen av de statistikkene det gjelder å være nederst på, og her tenker jeg på en rekke livsstilssykdommer. Dessverre er den intellektuelle tilknytningen til noe vi har bestemt skal være fakta, likevel ingen sannhet. Slik kan vi bli presentert for helt feil fakta som i god tro blir gjentatt. Den tradisjonelle vitenskapen må gi slipp på å oppnå resultater i forhold til forskningen i seg selv, men heller se helheten og sammenhengen i tråd med målet om å helbrede og gi mulighet for fullkommen helse og livskvalitet.

Finn tilbake til deg selv, husk hvem du er og lev ut i fra en fullkommen kontakt med deg selv og livet. Da er dyp ro og fred grunnen, mens frihet, livsglede og balanse vil være noe av det du lever som.

Spis giftfri, frisk og naturlig mat som bygger opp helsen

Det krever at du er oppmerksom på og har kunnskap om hva du kan ta inn – og hva du skal beskytte deg mot. Og dette gjelder alt fra luft til matvarer, til medisin og behandling. Vi råder til å sjekke ut og benytte ved behov det ordinære helsevesenet til det de er gode på, og ellers bruker egen sunne fornuft, kritiske evne og sjekker med andre kilder. Da kan du sjekke ut og gjøre tester på hva som virker og ikke virker i ditt spesielle tilfelle.

Eksempel i forhold til om maten du spiser er bra for deg: Dersom du blir slapp og dårligere i form etter et måltid enn før du spiste, har maten helt sikkert ikke vært bra for deg. Cirka 40 minutter etter et måltid skal vi kjenne oss mer energiske og vitale, og dersom vi er det så er det mat som vi kan fortsette å bruke.

Medisinering

Medisin bør oftest brukes akutt og midlertidig etter en grundig vurdering. Undersøkelser viser at medisin tar livet av 200 000 amerikanere hvert år, og gir enda flere dårligere helse.

Det finnes åpenbart medisiner som er livsviktige, og du skal alltid lytte til både medisinere, deg selv og eventuelle andre alternative eksperter. I et fagfelt vil det alltid være motsetninger og uenigheter, så det er verdt å undersøke og se hva som er agendaen og grunnen til de enkelte rådene.

Dersom du har gått på antidepressiva i flere år, og fortsatt blir deprimert så virker enten ikke medisinene som ønsket, eller du har fått den omvendte effekten som mange kjemiske farmasøytiske midler kan gi når de brukes over lang tid. Det handler om at de faktisk begynner å gi den effekten de i utgangspunktet skulle lindre eller fjerne symptomet fra.

Jeg vil presisere at medisiner som kun gir symptomlindring bør være en midlertidig affære, da vi åpenbart heller må arbeide med det som skaper en uheldig tilstand. Mennesker som gjør for mye og opplever at de ikke takler dette vil typisk bli deprimerte, eller de kan utvikle utmattelser som ME, IBS eller muskelsmerter. Så en helbredende medisin er rett og slett å lytte til ditt indre selv og spørre deg selv hva du trenger, har behov for og ønsker deg. Neste steg er å roe ned, og tillate seg å ta imot hjelp, støtte og alt som er godt.

Du har fasit, nøkkel og makt i deg selv

Tiden der en viss maktinstitusjon har fasiten er over. Det hadde vært lettvint om det var slik, og vi ville da blitt friskere og bedre, men her i landet ligger vi øverst på statistikkene over sykdom og plager som skyldes livsstil. Vi blir åpenbart mer syke og plaget.

Dersom vi åpner opp for å ta imot den nye kunnskapen som egentlig er eldgammel visdom som har eksistert lenge, vil det gis mulighet til å hjelpe utallige flere mennesker.

Den informasjonen som deles her hos oss og tilsvarende hjelpere, terapeuter og behandlere vil skape en bølgeeffekt som renser ut det konvensjonelle som ikke virker og som er direkte ødeleggende.

Den som vil skape en ny virkelighet i livet sitt her på jorda kan bare gjøre det.

Det er veldig annerledes å tenke på glede og kjærlighet, enn å være det slik at det flyter gjennom deg. Tanken er gjerne startknappen som en nøkkel du låser opp en tilstand med.

Forbløffende talenter og resultater blant de behandlerne som får jobbe helhjertet

Det finnes behandlingsmetoder, terapeutiske metoder og fagfolk som utøver disse som er tradisjonelt utdannet i bunn, og har studert videre og gjerne har spesielle egenskaper og er paradigmeknusere og kan forholde seg til helhetlig og samtidig individrettet hjelpearbeid på en storartet måte. Disse presterer å hjelpe mennesker som har stått fast i årevis, eller gått til tradisjonelle behandlingsmetoder uten effekt. Heller en opprettholdelse av symptomer og fått forsterket sin sykdom, diagnose og tilstand. Selv om din helse er privat vil jeg oppfordre til å gjøre kjent og dele med de du kan stole på hvilken hjelp du har mottatt fra slike behandlere. De har ikke lov til å markedsføre sine resultater, og har ofte en stolthet og integritet i forhold til å be sine klienter om å hjelpe seg. Det er viktig at disse behandlerne får støtte og bekreftelse slik at de kan fortsette og utvikle sine metoder og evner, og helst lære dem fra seg slik at en kunnskapsbølge kan bre seg videre til alle som trenger det.

Paradigmeknekkere og multikomplekse vekstfremmere

Disse behandlerne og terapeutene er altså paradigmeknekkere og kan forholde seg til ulike paradigmer på en gang.

Du kjenner igjen en slik utøver ved at han eller hun er raus, gjerne deler av kunnskap og gir av seg selv med åpenbar intensjon å hjelpe deg med akkurat det du står i. Vedkommende vil se deg, føle deg og kjenne hva som foregår, og du kan oppleve en total forståelse der du vet at hjelperen skjønner hva som er i ubalanse eller foregår. Du vil være ytterst lydhør og oppmerksom da dette virkelig handler om deg.

I løpet av timen med terapi eller behandling har noe endret seg i deg, og du bygger videre på dette. Dessuten har du fått tilliten, ansvaret, friheten og plikten til å leve livet ditt slik du ønsker, vil og har behov for. I alt dette går du i den posisjonen der du er hel, levende og i full kontakt med de høyfrekvente biofysiske energifeltene som skaper det du regisserer. Enklere forklart tar du regi over hva du tenker, føler og kjenner slik at det som strømmer gjennom kroppen som subtil energi som kommuniserer med alle nivåer i kropp, sinn og selv – alt vi er som eksistens.

Ta f.eks. det lineære, årsak – virkning paradigmet som fortsatt har status og nærmest har enevelde i hjelpeapparatet, skolen og helsevesenet. Dette årsak- virkning paradigmet er begrenset og kan ikke ivareta helhetlig, individuell forskjellighet, sammenhenger på tvers, spesielle omstendigheter eller individer. En slik tankemåte skal plassere mennesker og problemer i kategorier og diagnoser, og har bruksanvisninger på hvert enkelt element. Dessverre bryter dette systemet raskt sammen, og virker ikke som en reell hjelp for den enkelte.

Et kjent eksempel på et problem er når en rusmisbruker har både rusmisbruk og psykiske problemer på en gang. Dette får hjelpeapparatet til å kollapse og pasienten faller mellom to stoler, og sendes mellom disse instansene. Dersom de skal få hjelp kreves ekstraordinær innsats som typisk bryter en prosedyre, regel, lov eller rutine som også virker begrensende og ikke til hjelp for å kunne yte helsehjelp. Normalt har en narkoman med psykiske problemer i tillegg en rekke traumer, tap og kriser, samt en barndom med mangler. Dette gjør noe med en hjelper i et kunstig oppbygd og overregulert hjelpeapparat, og jeg er redd at det handler for mye om å gi opp før start, skylapper, skylde på andre faktorer og i alle fall ikke fokusere mest på å lykkes med å hjelpe den det gjelder til å mestre livet sitt på egen hånd igjen. Det er systemfeil og det er uakseptabelt og meningsløst at vi fremdeles skal jobbe på et så lavt nivå, når vi kan hjelpe disse menneskene til å bli sterke igjen, ressurssterke og med meningsfulle liv.

Jeg har møtt mange ex narkomane som i dag er usedvanlig sterke, vise og kloke mennesker som det er en gave å lytte til, jobbe med og være sammen med. Dette er min erfaring og min holdning.

Dersom et hjelpeapparat møter mennesker som ligger nede med å gi dem opp før startstreken, bryte dem ned og gi dem null håp, tro eller kunnskap om at endring til ressurser og spesielle styrker er både mulig og det som virkelig virker og ikke gir tilbakefall – da ville nok arbeidsgleden kommet tilbake, sykemeldingsstatistikken blitt lysere og de som trenger de ville fått hjelpen de trenger. Disse menneskene har vært gjennom så mye sterkt, som vil gi dem forbløffende uttrykk, egenskaper og visdom som vil blomstre og gro når de lever slik de trenger og ønsker. Det er imidlertid viktig at de har en heiagjeng som har troen på dem, ser dem og har fokus på disse sterke iboende ressursene og potensialet som de har til å leve fullt ut sunne og meningsfulle liv.

Et annet paradigme er ikke lineært, men komplekst og helhetlig med mange dimensjoner og perspektiv på en gang, i tillegg kommer prosess, eksistensiell, fenomenologisk og kunnskap om naturen i mennesket og universet.

Disse hjelpende spesialistene ser helt åpenbart og klart hvordan noe ikke stemmer, virker eller er direkte ødeleggende. Når du leser dette, kan du tillate deg å tenke nytt: Hvordan kan du respektere og støtte de nye hjelperne i deres livsoppgaver som er å hjelpe andre og skape endringer for liv og helse for en bedre fremtid for alle?

Et bedre liv med helse og livskvalitet, ro og livsglede

Tenk om du fikk støtte fra alle retninger. Samtidig gir du slipp på å angripe, bryte ned og kritisere deg selv. I stedet støtter du deg selv slik det er naturlig at levende vesener gjør, og som vi mennesker kan gjøre med utrolige resultater. Forestill deg at du finner nøkkelen inne i deg selv, slik at det skjer en enorm oppbygging etter som du går på din egen livsvei der hvert steg forsterker din vekst og utvikling. Tenk at du kan bruke din visdom og ditt kloke sinn til eget bruk, slik som du gjør det utover for andre.

Livet handler ikke om ytrestyrte saker og ting. Se hvor ulykkelige de er som bare har bygd gods og gull, og alt stresset som er rundt å fremstå perfekt og bedre enn andre. Fokuser på å være glad i seg selv og andre så mye du makter, og du vil merke sterke krefter av glede og lykke som manifesterer seg i og utenfor deg.

Vær oppmerksom på at følelser som sinne, tristhet og glede og uro er energi i bevegelse, og det vil gå utover andre rundt deg om det er ubehagelige følelser. Dersom det er gode følelser vil du gjøre godt. Vær ytterst tilstede og i kontakt slik at du har herredømme over det du skaper av energi. Beskytt deg selv godt også så du ikke tar inn andres ubehagelige følelser, stress og bekymringer.

Akseptere og godta deg selv og det som er som det er

I stedet for forklaringer i løse luften uten mål for å hjelpe, kan vi jobbe i prosess med utviklingen i retning bedre liv og helse. Da aksepterer og godtar vi det som er nå, og kan legge dette bak oss for så å begynne å leve ut det vi faktisk trenger og ønsker. Hvorfor utsette og vente når livet ditt er nå.

Det er så mange som skal vente med kjæreste, ta imot hjelp eller gi seg selv det kjæledyret de trenger. Nå er tidspunktet for livet ditt.

Noen ting kan vi planlegge, og det er fint med en livsplan med livsoppgaver om det handler om det som virkelig betyr noe og gir mening.

Når du aksepterer og godtar det som er, kan endring skje.

Dette er den paradoksale loven om endring.

Naturen som helbreder

Gammel visdom er at havet eller fjellet kan støtte deg gjennom sorg og tap når liv er tapt og du er knust.

Videre er bevegelse i natur energigivende. Jo mer energi jo mer pust og fleksibilitet slik at selvet kan implodere og eksplodere slik ut-pust gir rom for å gi slipp og inn-pust gir rom for å ta imot.

Naturen er det beste stedet å oppnå harmoni, da det er kjærlighet og fullkommenhet over alt. Det er levende nærvær i naturen som det er mulig å kommunisere med, slik du også kan kommunisere innover i deg selv. Du er også fullkommen natur må vite.

Om du mediterer i naturen kan du finne det du leter etter som er deg selv sammen med alt som er.

Dette var noen drypp av visdom om at det er håp og helbredelse i deg selv og andre som vil hjelpe deg.

Alt godt,

Linda Nordskog, avd. Mentora – Bergen Helhetsklinikk

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Millennials den minst selvstendige generasjonen
9. august 2020
Teknisk sett ulykkelig eller teknisk sett lykkelig?
Dette er en tekst om både alvor og visjoner om samhold og det å løfte seg selv, andre og samtlige arenaer vi er på opp til stadig nye høyder. Det...
9. august 2020
Vi jobber sammen med å gi resultater ved at endring skjer og du får bedre livskvalitet og helse
Bak vår helhetsklinikk ligger en 20 år gammel visjon om en klinikk og et konsept som gir en helt spesiell kundeopplevelse der kunden får behandlinger, terapier og produkter innen liv...
Fullføre hjelpen
11. desember 2018
Fullføre hjelpen slik at den virker
Vi ønsker å gi deg det du trenger for å leve godt resten av livet. Du skal ikke bli avhengig av oss, men få effektiv hjelp for det du kom...