Fullføre hjelpen slik at den virker

Fullføre hjelpen

Vi ønsker å gi deg det du trenger for å leve godt resten av livet. Du skal ikke bli avhengig av oss, men få effektiv hjelp for det du kom for. Selvsagt slutter sjelden noen å bruke oss helt, når de først har fått den hjelpen de trenger. De bruker oss da på nye tema, områder eller som vedlikehold, forebygging, forsterkning og eventuelt om du ønsker å fortsette i terapi, veiledning og selvutvikling for kontinuerlig vekst i livet ditt.

Endring er mulig

Endring er mulig, og det er hva vi jobber for sammen med våre klienter. Vi skal via opplæring, opptrening, terapi og / eller behandling bearbeide og transformere det som ikke virker, som er et problem, et symptom eller en smertefull tilstand eller måte å leve på som ikke er optimal, slik at det blir noe annet som virker og kan leves ut på nye måter som gjør den det gjelder godt.

Alle trenger å bli møtt på en skikkelig måte – særlig av hjelpeapparatet

Vi møter alt for ofte og alt for mange som møter helsepersonell som bryter dem ned i stedet for å hjelpe dem. Mange må ha støtte både før og etter besøk hos lege, helsesøster, NAV eller spesialister på sykehus. Det er helt uakseptabelt, og det er på tide at mennesker blir tatt på alvor, trodd på og grundig ivaretatt i hele vårt hjelpeapparat. Det ville garantert hjulpet folk til bedre helse og livskvalitet, og flere kunne ta tak i helse og liv selv slik at i alle fall livsstilssykdommer kunne avhjelpes. Pasienter blir sjelden bedre av å bli møtt dårlig uten å bli trodd på, samtidig som de får servert en overbevisende forskningsbasert og for ikke å glemme evidensbasert teori i form av en negativ prognose for fremtiden.

Hjelpen må fullføres slik at personen som skal ha hjelpen er over målstreken

Dersom det skal hjelpes helt og fullstendig, må vi som hjelper gi det vi har av både kunnskap, verktøy og en motiverende, pedagogisk og psykologisk innsats med engasjement og helhjertet oppriktighet til den vi skal hjelpe.

Det er viktig hvordan kunnskapen skal brukes i hjelpearbeidet. Dersom vi bare skal forstå og forklare – og ikke fullføre med å gå over målstreken er det viktig at dette blir informert om, slik at menneskene som blir utsatt for hjelpen får muligheten til å hjelpe seg selv og ta inn annen type hjelp i tillegg.

Alle vil selvsagt ha bedring og få optimal helse og livskvalitet, og det er mulig å få det bedre enn slik det er i dag. Dersom målet er at pasienten / klienten / offeret skal være helbredet, forsterket og i bedre stand til å leve videre på egen hånd er det fantastisk, og det er slik vi / jeg jobber.

Tap kan gi vekst – du kan komme sterkere ut av en belastende livsfase

Tap kan gi vekst, og PTSD kan bli posttraumatisk vekst. Da jeg studerte vold og traumer på deltid i to år, var det lett og uunngåelig å forstå studiets bruk av forskning og litteratur. Fokus var hvor ødeleggende og sykdomsfremmende det er med traumer og kriser i livet. Jeg tok dette raskt, men det var temmelig nedslående. Som gestaltterapeut og hypnoterapeut var det nødvendig å finne mening i kunnskapen slik at jeg kunne bruke den til å hjelpe folk, og ikke ta håpet og makten over egen helse og fremtid fra dem.

Jeg fant meningen i kunnskapen om posttraumatisk vekst, at tap kan gi vekst når det bearbeides og transformeres, samt i den paradoksale endringsteorien i gestaltterapi. Det handler om å jobbe dypere, helhetlig og i prosess med komplekse teorier og metoder. Dette er mye mer enn å vise til en forklaring som toleransevinduet og den tredelte hjernen, som ikke skaper endring eller gjør noen forbedring for den det gjelder, men skaper et større gap mellom kunnskapsbærerne og symptombærerne.

Fullfør hjelpen slik at den som trenger det får trening i å regulere seg selv

Min intensjon med det jeg skriver er å gi et spark til å fullføre med kunnskapen slik at de som er utsatt for traumer og overgrep eller annet, får verktøy til å bygge seg opp igjen, og at vi jobber med helheten slik at de forstår at her kan de bli friske gjennom oppbyggende prosesser og mye kan bearbeides samtidig fordi det handler om samme type kanal, frekvens, vibrasjon eller modalitet. Barn og ungdom kan gjennom psykoedukasjon og trening lære seg å være på et behagelig sted i sitt toleransevindu. Videre kan vi utvikle en balanse i vår hjerne gjennom å jobbe med oss selv, og bruke kunnskapen til å roe ned beredskap og aktivering, fokusere på det som øker nivået av endorfiner og demper nivået av kortisol.

Det finnes god forskning, kunnskap og mange forklaringer og løsninger. Det alene hjelper IKKE den som sliter med traume, krise, depresjon, angst og andre diagnoser.

Pessimistisk trosystem hos hjelper og hjelpeapparat?

Dersom hjelperen eller det hjelpende systemet tror at mennesker må leve med dette resten av livet kan vi vel bare avvikle disse systemene, for da virker jo ikke hjelpen heller.

Det er ofte et problem med en hierarkisk oppbygging av ekspertise, og det er mye frykt i systemene som begrenser fagekspertisen. Eksperten sitter på en pidestall, mens pasienten bør sitte ydmyk og takknemlig motta det som blir gitt. Det virker bedre at to mennesker møter hverandre som medmennesker i ulik rolle, og utveksler meningsfulle helheter som til sammen gir noe større enn den ene kunne klare alene.

Utveksle meningsfulle helheter blir en fremtidsoptimisme

Viktigheten av å fremme håp, tro og fremtidsoptimisme for den vi skal hjelpe er av største viktighet, sammen med vår hjelp er det samtidig nødvendig å gi ansvaret, makten og verktøyene til å hjelpe seg selv og utvikle traumet til traumatisk vekst, problemet til nye spesial egenskaper og en hypersensitivitet til en sterk evne til å beskytte seg selv og samtidig bevare roen i seg selv.

Endring og forbedring er mulig

Endring er mulig, og utvikling virker og da vil det heller ikke komme slike tilbakefall eller være en slik usikkerhet. Dersom vi bare tar bort et problem, kan dette komme tilbake når livet blir slitsomt, stressende eller overbelastning skjer. Noe helt annet skjer når vi jobber med utvikling og vekst, slik at problemet blir bearbeidet over et helt spekter og ikke stykkevis og delt, episode for episode, men f.eks. alt som har å gjøre med de ulike sanseinntrykk, følelser, emosjoner, tema etc. der vi gir personen hjelp til å bli ferdig og gjøre om til ressurser, vekst, utvikling, visdom og livserfaring og annet som klienten er med på å bearbeide og utarbeide.

Hjelpeapparatet virker selvsagt ikke like godt på alle områder

Det er visse områder hjelpeapparatet i det offentlige ikke virker så godt, og det er områder som ikke har så stor prestisje. Mange faktorer spiller inn for hvor vi er gode eller dårlige. Og til og med der vi kan være eksepsjonelt gode, kan vi skuffe mange ved at de ikke oppfyller kriteriene i seg selv. Noen er for gamle til å få hjerteoperasjonen de hadde trengt for å fortsette livet, mens andre blir avfeid med at det totalt sett er for stor risiko til å forsøke å redde livet deres!

Syndebukker

Et hjelpeapparat som ikke får til noe, eller virker på visse områder vil se etter syndebukker og trusler ved å kneble, skamme eller dumme. Og politikk, media og staten kan følge med på denne dansen, eller stå for den, men fokus bør være at vi hjelpeapparatet, offentlig, privat, tradisjonelt eller alternativer, har som intensjon og hjelpe mennesker som trenger det til bedre helse og liv. Det er her ressursene burde ligge, og staten kunne ha bevilget penger både til Kostreform og ulike psykoterapeutiske forbind og utdanningsinstitusjoner, for bedre å kunne bidra til nytenkning, utvikle det som er innovativt og utenfor det ordinære, og dele erfaringer og kunnskap om det som faktisk beviselig virker med det tradisjonelle.

Se utover begrensningene

Det offentlige hjelpeapparatet må forandre sin måte å oppfatte de nye metodene, teoriene og kunnskapen på. Hvis det ikke skjer vil det bare bli en dypere kløft mellom det tradisjonelle og alternativene som dypest sett er gamle røtter som er utviklet i balanse før vitenskapen og den medisinske, industrielle og kapitalistiske revolusjonen stormet frem og tok makten.

Her ligger svikten som tærer direkte på folkehelsen, og problemet er av samfunnsmessig art. Samfunnet har ikke nok tiltro til at mennesket stadig utvikler seg, og har en iboende evne til å regulere seg og helbrede seg. Samfunnet vil heller ha styringen, og foretrekker å ha makten over oss enkeltmennesker. Problemet er at om maten vi spiser gjør oss syk, og vi blir forklart at det er noe som ikke virker i oss så mister mange denne muligheten siden de tror på det og gir opp, og følger råd som gjør dem sykere eller feter opp avmakt, hjelpeløshet og gjør dem avhengig av krykker de egentlig klarer seg best uten.

Vi som jobber privat med andre vinklinger skaper hver dag kraftfulle og positive forandringer for våre klienter. I stedet for å anerkjenne det som er annerledes og virkningsfullt, er det motstand og angrep av groveste art.

Jeg har et brennende ønske for forbedring på dette området, slik at vi kan samarbeide på tvers av fagfelt, offentlig og privat.

Beste hilsen,

Linda Nordskog, psykoterapeut

for Bergen Helhetsklinikk – Mentora.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Millennials den minst selvstendige generasjonen
9. august 2020
Teknisk sett ulykkelig eller teknisk sett lykkelig?
Dette er en tekst om både alvor og visjoner om samhold og det å løfte seg selv, andre og samtlige arenaer vi er på opp til stadig nye høyder. Det...
9. august 2020
Vi jobber sammen med å gi resultater ved at endring skjer og du får bedre livskvalitet og helse
Bak vår helhetsklinikk ligger en 20 år gammel visjon om en klinikk og et konsept som gir en helt spesiell kundeopplevelse der kunden får behandlinger, terapier og produkter innen liv...
Rettning i livet
11. desember 2018
Et spennende sprang i utviklingen av helse og livskvalitet
Mennesker kan leve et godt, rikt og sunt liv, med god livskvalitet, dersom de manøvrerer rett i jungelen av kunnskap og helsehjelp. Det er ikke mer håpløst enn at det...