Helsevesenet svikter, derfor skapte vi vårt konsept

Det startet med en helhetlig tilnærming til livsmestring, livskvalitet og det å være mester i eget liv i avdeling Mentora (navnet LOSEN i Telemark i 2005). Her jobbet vi med både kropp, tanker og følelser – hele mennesket som en enhet som er en del av helheten. Sammenheng, helhet, prosesser og at alt henger sammen, men det enkeltes menneskes unike i sentrum har alltid vært et utgangspunkt, enten vi har jobbet gestaltterapeutisk eller med andre retninger innen psykoterapi, coaching, livsveiledning og mental trening.

Hvorfor utvide med flere tjenester?

For ca. 5 år siden ble det tydelig for meg som psykoterapeut at noe var veldig galt. Klienter med gode betingelser for god livskvalitet kom med symptomer på psykiske plager. Det skulle vise seg at det var sammenhenger mellom tarmhelse, fordøyelse, kosthold og disse plagene.

Folk blir sykere og sykere, til tross for gode tiltak og at de fulgte råd fra helsevesenet. Omfanget av søvnplager, depresjon, angst, hjernestress, fedme, diabetes, hjerte- og karsykdom, slag, kreft og demens, samt en rekke andre livsstilsplager økte (og øker) i omang. I Norge topper vi de fleste av statistikkene for livsstilsplager! Det er uhørt at vi i dag med så mye kunnskap, erfaring og teknologi skal tillate at befolkningen får dårligere helse, og blir mer syke enn før. I tillegg blir pasientene ikke hørt, trodd på eller tatt på alvor. Det er en arroganse og en ovenfra og ned holdning til de som faktisk bærer på plagene, som er helt uakseptabel.

Det var faktisk en del som VAR bedre før, og det handler blant annet om matvare kvalitet. Jeg anbefaler på det sterkeste bøkene til Eva Fjeldstad om dette: Takk for Maten? og

Takk for maten!

Mer kunnskap og forskning om hvor tett tilknyttet kropp og sinn er, samt at livsstilsplager har økt enormt i omfang, gjorde altså at vi utviklet konseptet Bergen Helhetsklinikk.

Det var mange sammenfallende hendelser og fenomen om denne fatale helseutviklingen, og undertegnede fikk selv erfare en helsekollaps som skulle bli en katalysator for åpningen av klinikken.

Møtet med det offentlige helsesystemet var en skuffelse for oss eiere, og det var en utredning som hadde store svakheter med liten troverdighet. Vi ble provosert og kunne ved hjelp av hva vi erfarte skape noe meningsfylt som igjen kan hjelpe andre via Bergen Helhetsklinikk.

Det er alt for mange som resignerer og gir opp. De tror de må leve med plager og symptomer resten av livet, og tror på de negative og destruktive beskjedene som blir gitt i spesialisthelsetjenestenes navn. Vi vil hjelpe alle de som ikke får hjelpen de trenger.

Det er blant annet en del lavmål i forhold til det som har med sammenheng, helhet, tarmhelse, fordøyelse og psykisk helse. Kunnskapen og hjelpen finnes, og det er nødvendig å finne alternativ som ikke er styrt av de utgåtte reglene som staten fortsatt henviser til.

Det gode er at jeg ved å finne ut av egne helseplager og hva som måtte til: blant annet tarmskylling for å fjerne potensielt livsfarlig klump i tykktarmen, og fortsette med jevnlige skyllinger og et kosthold uten skadelige stoffer … og hensyn til både fysisk og psykisk som en helhet. Når vi kunne bli friske så effektivt kan andre bli det også, og vår drivkraft er alltid å hjelpe andre til bedre liv. Ergo satset vi på å tilby vårt konsept der vi har fokus på de viktigste nøklene for bedre helse og livskvalitet.

Vi er en helhet med avdelingene Colon, Diva og Mentora som til sammen tilbyr en helhetlig oppfølging med behandling, veiledning og terapi. Vi jobber for at mennesker skal bli friskere, få bedre hverdag, mer glede og mening, mindre stress og få bedre helse og livskvalitet.

Bergen Helhetsklinikk jobber for bedre helse og livskvalitet. Vi ønsker å møte mennesket der det er i sin prosess og gi den individuelle hjelpen som treffer den enkelte best. Vi har erfart at en stor pasientgruppe ikke får den hjelpen de trenger fra det offentlige til tross for at det finnes gode løsninger. Vi er opptatt av sammenhengen mellom fysisk og psykisk, følelser, tanker og kropp, tarmhelsen og hvordan det påvirker resten av oss, mat og helse og sammenhengen mellom hvordan vi har det og vår livsstil. Til sammen har vi blitt Bergen Helhetsklinikk inndelt i tre avdelinger med sine spesialområder.

Vi jobber helhetlig med helse, og inkluderer både der fysiske og psykiske, samt ytre faktorer som situasjon, miljø og påvirkning. Vi er overbevist om at alt dette henger ufravikelig sammen, og vi er samtidig påvirkelige for andre forhold i livet og hverdagen. Tanker, følelser og kropp henger tett sammen og påvirker gjensidig. Derfor tilbyr vi som de eneste et tilbud med psykoterapi, coaching og veiledning i forhold til mental trening og psykisk helse, samtidig som vi tilbyr vår grunnleggende behandling colon hydroterapi / tarmskylling med komplett behandlingsplan inkludert produkt og tjenesteanbefaling som bl.a. kan innbefatte kostholdsveiledning, biopatisk konsultasjon, fettsyretest, hårmineralanalyse, livsstilsveiledning, helsecoaching og aktivitetsplan m.m.

Vi tilbyr et totalkonsept som ingen andre har!

Kunnskap som er oppdatert og basert på erfaring og forskning

Vi har også kollega Tove Riise Grastveit som er diabetes sykepleier og biopat / naturterapeut. Hun er også leder i Hordaland Kostreform. I vår klinikk kan du få konsultasjoner hos Tove, der hun hjelper deg å komme i gang med et kosthold som gir bedre helse og ikke gjør deg syk.

Våre psykoterapeuter har lang erfaring med å jobbe i det etablerte helsevesenet, og kan med sine utdanninger innen f.eks. gestaltterapi tenke mer helhetlig og med teorier som fokuserer på vekst, endring og fokus på ressurser, kreativ tilpasning og hva som virker.

Kosthold

I avdeling Mentora har vi siden 2005 jobbet med å hjelpe mennesker med å finne balansen i forhold til mat og kropp. Det er beklagelig at leger og psykologer kan si til pasienter at de må leve med spiseforstyrrelser livet ut, da dette ikke stemmer. Det er tvert imot mulig å bli svært balansert, fleksibel og naturlig i forhold til dette, akkurat som andre avhengigheter og fikseringer mennesker kan tilegne seg en periode eller i en fase. Det må imidlertid jobbes med på en helhjertet måte, og det krever energi og arbeid med seg selv og livet.

I avdeling Colon er kosthold, fordøyelse og tarmhelse fokus, og dette vet vi påvirker kropp og sinn helt fullstendig.

Når det gjelder kosthold så støtter vi det som virker for en klient. Det er når det er plager og sykdom vi kan foreslå at visseingredienser og strategier blir prøvd ut.

Forskning viser stadig at sykdomsutviklingen henger sammen med et kosthold som vi mennesker ikke er tilpasset, sett i forhold til de voldsomme endringene i matvarekvalitet, gift og tilsetningsstoffer i maten, og type mat de siste tiårene.

Det er også bekymringsfullt at matindustrien ikke blir regulert i forhold til at de tilsetter store mengder salt og sukker for at vi skal spise mer. Våre tarmbakterier kommer i ubalanse, og mange forskere sier at det er de som egentlig bestemmer mye av hva vi spiser gjennom sug og lyst på visse salte og søte snacks. Dette er sykdomsfremkallende, og skader vår biokjemi.

En ting er at sjokolade, chips og bakervarer gjør oss fete og syke. Det kan vi ta en del ansvar for, og mange er flinke til å unngå dette. Det er imidlertid mange som sliter med sukkeravhengighet, overspising og spiseforstyrrelser, og som er svært underernærte på livsviktige næringsstoffer, selv om de er overvektige.

Vi har et kjempeproblem med at kostholdsrådene vi får fra offentlige myndigheter er utdaterte, og det er ikke noe evolusjonsbiologisk grunnlag som gir et bærekraftig kosthold. Rådene forårsaker direkte økning i sykdom, spesielt overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Dessuten blir mennesker svært fortvilt, resignerer og gir opp.

Vi vil på det sterkeste advare mot sukkerinntak, da skadeeffektene er store og påvirker fysisk og psykisk komplekst og alvorlig.

Det er dårlig oppfølging av diabetes type 2, og rådene må nyanseres mer. Vi kan tilby individuell oppfølging, kurs og veiledning innen dette av vår diabetes sykepleier som også er oppdatert på helsefremmende kosthold.

Kosthold er en viktig nøkkel til et friskere liv, og et naturlig, rent og giftfritt kosthold er mulig med den rette kunnskapen.

Om tilgjengelighet og service

Bergen Helhetsklinikk ønsker å tilby den ypperste kvalitet, god informasjon, gunstige åpningstider og fleksibilitet. Dette vil samtidig organisere seg en del etter etterspørsel. Vi er privat drevet og får ingen tilskudd, så vi er avhengig av en jevn kundestrøm. Derfor vil f.eks. vår resepsjon være betjent i deler av åpningstiden, og ikke hver dag hele uken. Det er imidlertid mulig å bestille timer, og ha kontakt med oss på e-post 24/7. Vi er opptatt av å gi deg som kunde en svært positiv opplevelse, og vi vet hvor viktig kunderelasjonen er vårt arbeid og jobber stadig med å styrke denne. Derfor vil hver terapeut og behandler gjøre sitt ytterste for å få en god relasjon med DEG.

Bergen Helhetsklinikk tilbyr en totalløsning for psykisk og fysisk helse, og vi anbefaler varmt at du tar steget og forsøker våre tre avdelinger.

Et eksempel som helt garantert gir resultater:

* 3-5 timer hos Linda Nordskog med psykoedukasjon, mental trening og terapeutisk hypnoterapi der vi fjerner blokkeringer, smertelag og smelter sammen kropp og sinn til du kjenner SELVET og får selvstøtten på plass.

* 3-5 timer med colon hydroterapi / tarmskylling som sørger for forebygging, helsefremming og direkte gir effekt for energiapparat og immunsystem. Det vil gi deg lettelse, bedre humør og en rekke symptomer vil bedres eller forsvinne. Fortsett behandlingene jevnlig. Tarmhelsen påvirker alt.

* Start en prosess sammen med gestaltterapeut Carin Brandsrud eller Tore Engesæter der dere jobber med livet ditt.

* Ta en time med indisk ajurvedisk kraniemassasje hos Linda Andresen, og gjerne tilhørende aromaterapibehandling.

* Be om en konsultasjon hos Tove Riise Grastveit for å se på kosthold og sjekke tilstand i blod m.m.

Bergen Helhetsklinikk skal tilby en helhetlig helsetjeneste med fokus på forebygging, helseoptimalisering, velvære, helseplager, for å bidra til å gi folk en bedre helse og økt livskvalitet. Stress er en nøkkel, og den får du hjelp til å redusere og takle optimalt.

Vi er Colon, Diva og Mentora og tilhører alle konseptet Bergen Helhetsklinikk. Vi ønsker å bidra til bedre helse og livskvalitet, og vi har verktøy som virker. Bergen Helhetsklinikk bidrar til helse og livskvalitet ved å støtte, veilede og behandle. Vi kan derfor aktivt forebygge nye helseplager, lindre symptomer og skape grobunn for en bedre helse og livskvalitet her og nå. Vi er unike på helhetlig hjelp, og vi ønsker å tilby deg det lille ekstra som gir deg helsegevinst.

Bergen Helhetsklinikk tilbyr et helt unikt konsept med et komplett sett av tjenester og produkter som gir kundene et helhetstilbud, hvor sammenhengen mellom fysisk og mental helse knyttes sammen gjennom behandling, veiledning og terapi.

Vi vil hjelpe våre kunder med å forbedre sin psykiske og fysiske helse, optimalisere den og med dette proaktivt bidra til at kunden kan forbedre eller beholde sin gode helse så lenge som mulig, Bergen Helhetsklinikk fungerer slik som et supplement og alternativ til helsevesenet, og vil bistå der pasientene ikke får den hjelpen de trenger, og møte dem med å tro på dem og ta dem på alvor. Gjennom behandling eller terapi, sammen med en god relasjon, en grundig kartlegging og en god behandlingsplan der vi ser hele mennesket både i forhold til kropp, tanker, følelser og ytre faktorer i livet, kan endringer bli mulig.

Formål

Formålet er å kunne gi våre kunder et bedre liv. Vi jobber for helse og livskvalitet, og vil støtte deg til å ta vare på deg selv og livet ditt.

Vi har en genuin interesse for deg og ditt liv, og vil med vårt engasjement og interesse for hva som virker og gir effekt, møte deg på dine premisser og se deg og dine behov i lys av din situasjon og helsemål.

Vi vil følge deg tett opp som kunde om ønskelig, og det er også helt ok om du bare vil benytte deler av vårt tilbud og ikke har behov for hele tilbudet.

For deg som ønsker en helhetlig oppfølging kan vi identifisere helsesituasjon, spisevaner, tilføre kunnskap om kosthold og andre faktorer som er aktuelle for deg, samt hjelpe deg til en optimal tarmhelse som vil påvirke hele helsespekteret. I tillegg vil du kunne nyte godt av den sterke kompetansen i avdeling Mentora, der psykolog, coacher og terapeuter kan tilby individual-, par eller gruppeterapi, samt workshops, grupper og kurs.

Terapeutene i Mentora vil også bidra med hjelp til dem som har behov for å finne sammenhengen mellom mentale strategier og fysiske plager, få mer selvinnsikt og oversikt over seg selv alene og sammen med andre.

Helheten og avdelingene

Bergen Helhetsklinikk leverer tjenester, produkter og kunnskap av høy kvalitet. Vi har et engasjement for helhetlig helse, med en overbevisning om at alt henger ufravikelig sammen, er dette tilbudet det eneste med psykoterapi, coaching og veiledning for mental trening og psykisk helse i tillegg til behandling med fokus på roten til hele den fysiske helsen, nemlig tarmhelsen. Colon hydroterapi har en rekke påviste og gunstige fordeler. Vi anbefaler alle å forebygge helseplager ved å ta en kur med behandlinger med jevne mellomrom. De som har tatt en behandling kommer tilbake.

Avdeling COLON

Vi tilbyr colon hydroterapi / tarmrens / tarmskylling som er skånsom, forebyggende og helseoptimaliserende, i tillegg til at det fjerner problemet for irritabel tarm – nemlig gammel avføring i tarmen. Behandlingen har dessverre i media blitt forvekslet med colonscopi som er en undersøkelse som ikke kan sammenlignes. Etter rens og fjerning av årsak til plager, hjelper vi med å bygge opp en sunn tarmflora og tarmhelse igjen. Både ved hjelp av støttende produkter du kan bruke i starten, og ved hjelp av et bærekraftig og livskraftig kosthold.

En sunn og balansert tarmflora er svært viktig for helsen og eventuell sykdomsutvikling. Tarmbakteriene har mer betydning enn vi har ant, og det er svært viktig at det er de gode bakteriene som lever i oss. Vi kan hjelpe deg med å bygge god tarmhelse, og tilbyr colon hydroterapi , tilskudd av gode og livsviktige bakterier (prebiotika og probiotika) og rensende og oppbyggende produkter for hele tarmsystemet og fordøyelsen. Dette gir effekter både fysisk og psykisk. Videre vil justering av livsstil, kosthold, aktivitetsnivå og eventuelle andre krevende aspekter i livet bli tatt tak i om ønskelig og nødvendig. Det er selvsagt du som skal ha et ønske om dette, og som skal leve ut endringene. Vi skal støtte og hjelpe deg på veien.

Avdeling DIVA

Avdelingen Diva har fokus på muskel, ledd og skjelett og skal med sine produkter og tjenester, bidra til at kundene får økt velvære og kontakt med kropp og sinn. Her tilbyr vi aromaterapi, massasje, lymfedrenasje, indisk ajurvedisk kraniemassasje, kopping massasje og diverse velvære behandlinger som enkel fotpleie og håndpleie, farging av bryn og vipper.

Avdeling MENTORA

Terapeutene i Mentora kan også bidra til hjelp med det som handler om vaner, mønster, uferdige aspekter, mentale sperrer og blindsoner. Totalt sett kan dette sammen gi en helt ny start, og livet kan bli lettere og bedre å leve til tross for eventuelle tap og vansker.

De tre avdelingene gir sammen fokus på hele mennesket, med utgangspunkt i kundens tarmhelse og videre kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helsetilstand. SåBra helseklinikk vil gi sine kunder et alternativ til behandlingsformer innen helse, kropp og kosthold. De vil kunne behandle et bredt spekter av kunder med en rekke behov og problemområder med mulighet for tett oppfølging av samarbeidspartene i helsevesenet.

Med sine tre avdelinger, tilbyr Bergen Helhetsklinikk et helhetlig tilbud hvor de kan hjelpe kunden over tid og skape sterke relasjoner mens vi bidrar til støtte for at kunden kan takle de ulike utfordringene, fasene og helsesituasjonene som oppstår i et menneskeliv.

Vi er klar over hva som ikke fungerer i det offentlige helsevesenet, og vil bidra til at du blir møtt, hørt og tatt imot hos oss. Vi samarbeider gjerne med offentlige instanser, og det gir stor suksess i de tilfellene pasientene blir hørt og får komme til oss i tillegg til annen medisinsk behandling.

Individuelt behandlingsopplegg og helhetlig oppfølging

Vi tilbyr for de som ønsker det og har behov et elektronisk kartleggings og behandlingsskjema. Dette bruker vi som utgangspunkt til å lage et behandlingsforslag, som vi reviderer og sjekker underveis. Klientene får da ulike behandlinger på tvers av avdelingene.

De pasientene som ønsker det eller har behov for det vil få utarbeidet et detaljert behandlingsopplegg med oppfølging, produktbehov og anbefalinger, samt muligheter for optimal støtte fra hele det tilgjengelige apparatet som klinikken tilbyr.

Ved hjelp av et detaljert utfylt kartleggings og behandlingsskjema, vil både kunden og behandleren sammen kunne identifisere alle behov og sette opp en god plan og finne retningen fremover. Ofte er det noen nødvendige endringer som må til, og enda oftere er det kun justeringer som likevel er så viktige at de får stor effekt på helsen.

Vi vil ta vare på våre kunder og forsikre dem om at de kan få hjelp og oppfølging videre. Vi ønsker et langsiktig kundeforhold, der du som kunde skal bli ivaretatt og føle deg trygg.

Målet er balanse

Livet leves best i balanse, der en samtidig er i stand til å leve ut grader og ytterpunktet. For eksempel er det best å være i balanse store deler av tiden uten stress, men det er en fordel å kunne være i stand til å takle en stressfylt situasjon om den oppstår. Det er også viktig å kunne være i stand til å hvile, gjøre lystbetonte aktiviteter og ha ro nok til at du får en god og dyp søvn. Gjennom veiledning, coaching eller terapi, alene, sammen med partneren eller i en gruppe eller på et kurs, kan du trene, lære og bli mer oppmerksom på hva som virker best og hva du kan gjøre for å være mest mulig i balanse. Mental trening og psykoedukasjon er noe som hjelper mange, og terapeutiske prosesser er viktig for at klienten skal finne seg selv og få kontakt og tilstedeværelse i eget liv.

På samme måte som det er viktig med balanse i livet mentalt og psykisk, trenger kroppens indre en balanse for å fungere optimalt. Kroppen er fantastisk intelligent og sterk, og gjør alt den kan for at de viktigste livsfunksjonene skal ha den riktige balansen. Det er for eksempel livsviktig at blodet er i balanse, og kroppens indre «helseapparat» vil gjøre de riktige prioriteringene for at du skal ha balanse i de viktigste systemene som gjør det mulig å leve. Dersom vi utsetter oss for mye belastning som for eksempel et næringsfattig og dårlig kosthold, ingen helsefremmende tiltak, lite aktivitet, lite søvn, konflikter, isolasjon, negativt og destruktivt fokus og en har et strengt og kritisk tankesett i forhold til seg selv og andre, vil det totalt sett tappe oss for krefter. Det vil skje effekter av dette som gir ulike symptomer og plager, da kroppen naturlig vil reagere og heller ikke har kapasitet til å ta seg av alt.

Når vi ser på hele mennesket er det første steget faktisk det letteste. Du bestiller en colon hydroterapi time hos oss i Colon, og du følger råd og veiledning om hva du trenger av støtte produkter, justering av diett eller livsstil. Mange tror mage og tarm fungerer fint, men oppdager at det både er sopp, parasitter og forstoppet avføring i tarmkanalen som gir en del uheldige symptomer. De oppdager forskjellen etter behandlingene, og sverger til jevnlig rensing og spiser det som er bra for tarmhelsen. Tarmkanalen er utgangspunktet for livet vårt, og det er den aller viktigste kanalen som påvirker absolutt alt utenfor i kropp og sinn. Colon hydroterapi er bra for alle, og det gjelder også de energigivende og rensende produktene vi tilbyr. Når det gjelder coaching og terapi så er det også svært interessant når livet er godt, men i praksis vet vi at alle til enhver tid har uferdige saker i livet, sliter med fortid og fremtid, samt stress og frustrasjon i nåtid. De sliter med kommunikasjon og relasjon, samt bekymrer seg og sliter seg ut på mye de egentlig ikke vil fokusere på. Vi er støttespillere og katalysatorer til å tydeliggjøre, sortere og gjøre klarere slik at en kan få mer ut av livet.

Vi lover at vil uansett behov og situasjon skal støtte og hjelpe deg gjennom din egen vekst- eller endringsprosess. Vi er her for at du skal lykkes med å få en balanse i forhold til deg og ditt liv.

Nå har du muligheten til å optimalisere din psykiske og fysiske helse. Du har muligheten til å få sterke relasjoner med profesjonelle og kunnskapsrike behandlere eller terapeuter som ser deg og har erfaring med andre som har lignende situasjon som deg.

Vi vil gjerne invitere deg til å bli med i et unikt og positivt apparat der vi jobber for din helse og livskvalitet.

Du har bare ett liv – så ta helsen et steg videre.

-TA GODT VARE PÅ LIV OG HELSE!

Det er nå du lever –

-God helse er grunnlaget for livskvaliteten.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Fullføre hjelpen
11. desember 2018
Fullføre hjelpen slik at den virker
Vi ønsker å gi deg det du trenger for å leve godt resten av livet. Du skal ikke bli avhengig av oss, men få effektiv hjelp for det du kom...
Rettning i livet
11. desember 2018
Et spennende sprang i utviklingen av helse og livskvalitet
Mennesker kan leve et godt, rikt og sunt liv, med god livskvalitet, dersom de manøvrerer rett i jungelen av kunnskap og helsehjelp. Det er ikke mer håpløst enn at det...
Gjøre litt
22. oktober 2018
Det skal så lite til, og det kan hjelpe enormt!
Kanskje du tror at alt må ta så lang tid, vare så lenge og koste så mye. Det er alltid bedre og gjøre litt, noe, og søke hjelp, enn å...